Settepoteter, litt mer om sortene

BERBER (ikke tilgjengelig 2023)

Tidlighet: Tidlig
Bruksområde: Matpotet
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul

Nederlandsk tidlig matpotetsort som gir god avling med en relativt liten andel av småpoteter. Berber setter et middels antall knoller og har en rask oppspiring. Knollene er ovale med grunne grohull og lysegult kjøtt. Berber er utsatt for flatskurv på lett sandjord. Sorten er sterkere mot rust enn Rutt.

Knoller: Lange ovale knoller med middels grunne grohull
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Kort
Koketype: Fastkokende
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og knoller
Foma: Svak / middels
Flatskurv: Svak / middels
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Middels/svak
Virus: Middels mot PVY

ARIELLE

Tidlighet: Tidlig
Bruksområde: Matpotet
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul

Nederlandsk tidlig matpotetsort med ca. samme tørrstoffinnhold som Berber. Arielle skal gjødsles svakt med nitrogen, mye nitrogen gir stor risvekst og sein knollsetting. Sorten er litt følsom for Sencor. Sterkere mot flatskurv enn Berber. Ved høsting under fuktige forhold kan det bli en del sprekker i knollene. Arielle er en smakfull potet. På siltjord gir den god skallfinish

Knoller: Ovale knoller med grunne øyne
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Kokefast
PCN resistens: Resistent mot Ro1 og 4
Tørråte: Svak på ris og middels på knoller
Foma: Middels
Flatskurv: Middels
Sølvskurv: Middels / svak
Stengelråte: Svak\middels
Virus: Svak mot PVY

ASTERIX

Tidlighet: Halvsein
Bruksområde: Mange bruksområder
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul

Nederlandsk halvsein matpotetsort som gir stor avling med bra matkvalitet og benyttes til mange formål. Asterix er forholdsvis lite utsatt for vekstsprekker, misform og indre defekter. Sorten har bra lagringsegenskaper, men kan angripes sterkt av sølvskurv i slutten av lagringssesongen.Tydelig potetsmak

Knoller: Lange ovale knoller med middels grunne øyne
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Middels
Koketype: Fastkokende
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og middels på knoller
Foma: Middels /sterk
Flatskurv: Svak / middels
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Svak
Virus: Svak mot PVA og PVY

BEATE

Tidlighet: Sein
Bruksområde: Mat og industri
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Hvit

Norsk sein matpotetsort som gir god avling i størstedelen av landet og benyttes til mange formål. Sorten ansetter mange knoller og under mindre gode vekstforhold blir knollene småfallne. Knollene er utsatt for å bli misformet, ofte trukket ut i en ekstra tipp i toppenden. Sorten er også utsatt for å få rust. Beatepartier som er fri for foma lagrer godt, og kvaliteten holder seg da svært godt utover i lagringssesongen.

Knoller: Langovale knoller, noe flattrykt, med grunne øyne
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Hvit
Spiredvale: Middels
Koketype: Litt melen / fastkokende
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Middels på ris og knoller
Foma: Svak
Flatskurv: Sterk
Sølvskurv: Sterk
Stengelråte: Middels / sterk
Virus: Svak mot PVA og PVY

MANDEL

Tidlighet: Sein
Bruksområde: Mat
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul

Sein potetsort med tørrstoffrike knoller og en utsøkt matkvalitet. Mandel er svak mot de fleste viktige potetsjukdommer. Den omsettes i to varianter, klon1 og klon6. Klon1 benyttes mest i høytliggende dyrkingsområder og er mindre utsatt for blåfarging enn klon 6. Ved temperaturstress er sorten utsatt for blåfarging. Mandel har meget gode lagringsegenskaper.

Knoller: Lange, mandelformede knoller, grunne grohull
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Melen
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Svært svak på ris og knoller
Foma: Middels / sterk
Flatskurv: Middels
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Sterk
Virus: Svak mot PVA og PVY

JUNO (ikke tilgjengelig 2023)

Tidlighet: Tidlig
Bruksområde: Mat
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul

Norsk tidlig matpotetsort. Knollene er røde, runde og har dype øyne. Hittil den tidligste av tidligpotetsortene.Har i forsøk gitt markant større avling enn Rutt ved tidlig høsting. Dårligere matkvalitet enn Rutt. Får lett flatskurv og rust i knollene på grunn av mop-topvirus. Juno er utsatt for sprekking i både vekstsesong og under opptak.

Knoller: Runde med dype øyne
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Kort
Koketype: Middels melen
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og svak / middels på knoller
Foma: Middels / sterk
Flatskurv: Svak / middels
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Middels
Virus: Svak mot PVA og PVY

NANSEN

Tidlighet: Halvtidlig
Bruksområde: Matpotet
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Gul

Nansen er en relativt ny norsk sort. Fastkokende til moderat melen. Knollene er runde til moderat rundovale. Meget god smak.

Knoller: 15-17
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: 6
Koketype: AB
PCN resistens: Litt mottakelig
Tørråte: 8 på ris og 6 på knoll
Foma: middels sterk (6)
Flatskurv: Middels sterk (6)
Sølvskurv: Middels sterk (6)
Stengelråte: Rel. sterk
Virus: moderat sterk (5)

FOLVA

Tidlighet: Halvsein
Bruksområde: Konsum og skrelling
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul

Dansk halvsein sort som er anvendelig til både konsum og skrelling og annen industri. Sorten er robust , gir stor avling og kan dyrkes på de fleste jordarter. Den er svært utsatt for grønne knoller. Folva er sterk mot rust i knollene. God kaliumforsyning er viktig for å utnytte sortens gode mategenskaper. Gode lagringsegenskaper.

Knoller: Rundovale ensartede knoller med grunne øyne
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: Middels
Koketype: Fast
PCN resistens: Resistent mot Ro1 og 5
Tørråte: Svak på ris og middels på knoller
Foma: Middels / sterk
Flatskurv: Middels / sterk
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Middels
Virus: Sterk mot PVA og PVY

CERISA

Tidlighet: Sein
Bruksområde: Mat,godt egnet til produksjon av småpotet
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Gul

En halvsein småpotetsort. Den er fastkokende med en sjelden god potetsmak. Sorten trenger lang modningstid for å få god skallkvalitet. Den har lang dvaletid og god lagringsevne. Sorten er svak mot tørråte og utsatt for flatskurv, sterk mot stengelråte. Ansetter svært mange knoller. Gjødsles moderat, men må ha god tilgang på fosfor for å fremme knollsetting. Benytt liten setteavstand, 17-20 cm.

Knoller: Langovale
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Fastkokende
PCN resistens:
Tørråte: Svak
Foma:
Flatskurv: Middels
Sølvskurv:
Stengelråte:
Virus:
Colomba

COLOMBA

Tidlighet: Tidlig
Bruksområde: Matpotet
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Evolution

EVOLUTION

Tidlighet: Tidlig
Bruksområde: Matpotet
Skallfarge: Mørkerødt
Kjøttfarge: Gul
Celandine

CELANDINE

Tidlighet: Tidlig
Bruksområde: Småpotetproduksjon
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul

PIMPERNEL(ikke tilgjengelig 2023)

Tidlighet: Sein
Bruksområde: Mat
Skallfarge: Mørk rød
Kjøttfarge: Sterk gul

Nederlandsk svært sein matpotetsort som gir stor avling i de beste strøk av landet. Sorten er svært lagringssterk og den egner seg meget godt til matpotetsort på ettervinteren og på våren. Knollene sitter godt fast på stengelutløperne og sorten er utsatt for støtblått og enzymatisk mørkfarging i skrellet rå tilstand.

Knoller: Ovale / lange knoller med middels grunne øyne
Skallfarge: Mørk rød
Kjøttfarge: Sterk gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Melen
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Middels på ris og sterk på knoller
Foma: Sterk
Flatskurv: Svak
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Sterk
Virus: Middels mot PVA og PVY

KERRS PINK

Tidlighet: Sein
Bruksområde: Mat
Skallfarge: Lys rød
Kjøttfarge: Hvit

Gammel skotsk matpotetsort med lys røde knoller med tverroval form og dype øyne. Sorten har god matkvalitet. Gror lett på lager og er svak mot blæreskurv.

Knoller: Tverroval med dype øyne
Skallfarge: Lys rød
Kjøttfarge: Hvit
Spiredvale: Kort
Koketype: Melen
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Svak på ris og knoller
Foma: Sterk
Flatskurv: Svak
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Svak\middels
Virus: Resistent mot PVA og middels mot PVY