Ferdighekk

Ferdighekk finnes i flere forskjellige sorter.

Se utvalg og priser på ferdighekk som kan bestilles hos oss:

Prisene gjelder ved forhåndsbetaling 2018. OPPDATERING KOMMER.(Betaling ved bestilling.) Minstebestilling 20 planter. Plantene hentes på Spanne plantesalg. Vi låner ut tilhenger gratis.

Planteveiledning:

Det er viktig å forberede plantingen så alt er klart. Plantene må plantes innen et døgn etter mottakelsen for å sikre at de ikke tørker ut eller blir utsatt for fysiske påvirkninger, som går ut over etableringen.

Plantejorden må være god, ikke for leirete. Grav en ca 40 cm bred og 30 cm dyp renne. Deretter løsnes jorden i bunnen av rennen for å sikre luftskifte og drenering. Den løse jorden sikrer en rask etablering av nye røtter, slik at plantene gror raskt fast.

Det forekommer variasjoner i hekkplantenes greinsetting. Derfor er det viktig å være nøye ved plantingen. Plantene plasseres foran rennen og danderes før de settes sammen. Det er veldig viktig at de blir dreid med de klippede sidene utover.

Plantene plasseres i rennen med planteavstanden 2,5 plante pr. m. for buskete typer som liguster, og 3 planter pr. m. for enstammede arter som bøk. Plantene settes slik at jordklumpen dekkes av ca. 3 cm jord, ikke dypere. Stria som følger med rotklumpen på plantene, må bli sittende på.

Vann er helt avgjørende for plantenes vekst, både ved etablering og spesielt de første årene. Når plantene står godt i rennen fylles den 1/3 med jord, og fylles deretter opp med vann. Dette sikrer at jorden faller godt sammen rundt rotklumpen. Når vannet har sunket, fylles rennen opp med jord, og jorden tråkkes forssiktig til rundt klumpen, så planten står fast. Det vannes på nytt.

På veldig vindutsatte steder kan det være hensiktsmessig å støtte plantene med en plastbelagt tråd mellom noen kraftige stolper. Den optimale støtten oppnås ved å plassere tråden i ca. 1 m høyde, og med 2 m mellom stolpene.

Når hekken er satt ferdig, er det lurt å stusse den forsiktig i toppen og på sidene, sånn at den får en pen ramme hvor det ikke er noen greiner som stikker ut.

Hekken passes fremover som en vanlig hekk, med gjødsling og klipping. Det er imidlertid svært viktig å vanne hekken godt, spesielt de første årene. I sommerhalvåret må det vannes grundig hver 6-8 dag i perioder uten vesentlig nedbør. Gjennomvanning kan kreve opptil 10-12 liter vann pr. plante. Ved å legge ut dryppslange kan vannforbruket reduseres,  unngå overvanning!

Se katalog: https://www.paperturn-view.com/da/prima-faerdig-haek/katalog-2019-pdf?pid=MTU15645&v=1.1

For bestilling av ferdighekk, klikk her og send en mail, eller ring 90187567